certifikácia podľa štandardov MID Produkty - Domový vodomer

Viacvtokový Studená voda Teplá voda

mokrobežný vodomer WM

Mokrobežný vodomer WM

Technické parametre - domový vodomer mokrobežný WM
WM2,5
WM2,5-XX
WM4
WM4-XX
WM6,3
WM6,3-XX
WM10
WM10-XX
WM16
WM16-XX
Menovitá svetlosť DN mm 15/20 20 25 25/32 40
Nominálny prietok Q3 m3/h 2,5 4 6,3 10 16
Maximálny prietok Q4 m3/h 3,125 5 7,875 12,5 20
Prechodový prietok Q2 m3/h 0,025 0,04 0,063 0,1 0,16
Minimálny prietok Q1 m3/h 0,016 0,025 0,039 0,063 0,1
Štartovací prietok - dm3/h 5,3 8,3 13 21 33,3
Trieda presnosti Q3/Q1 - 160
Metrologická trieda - - Štandard C
Pomer Q2/Q1 Q2/Q1 - 1,6
Teplotná trieda - - T30 (0,1÷30ºC), T50 (0,1÷50ºC)
Rozsah počítadla - m3 999999
Maximálny tlak Pmax - MAP16=(16bar)
Pracovný tlak - bar 0,3 - 16
Tlaková strata ΔP kPa ΔP63=(0,63bar)
Poloha - - H
Chyby merania rozsahu ε % ±5% (Q1≤Q≤Q2)
±2 (Q2≤Q≤Q4) pre 0,1<T≤30ºC
±3 (Q2≤Q≤Q4) pre T>30ºC
Rozmery G mm ¾" 1" 1¼" 1½" 2"
L mm 165 190 190 260 260 300
h mm 36 36 40 48 58
H mm 90 105 115 115 165
H* mm 195 210 220 220 270
Dz mm 90 90 90 90 140
rozmery - mokrobežný vodomer graf - tlaková strata graf - chyba merania

Poznámka: Vodomery je možné dovybaviť s prenosom impulzov alebo o rádiový prenos údajov.