certifikácia podľa štandardov MID Produkty - Bytový vodomer

bytový vodomer

Jednovtokový suchobežný vodomer Smart +

Technické informácie nájdete v priloženom katalógovom liste.