certifikácia podľa štandardov MID Produkty - Meranie tepla

Kompaktný merač spotreby tepla ELF

kompaktný merač spotreby tepla

ELF

Presný a spoľahlivý merač tepla najvyššej triedy s archiváciou širokej škály nameraných údajov, vyznačujúci sa moderným dizajnom.

Charakteristika

 • prietok 0,6; 1,0; 1,5; 2,3 m3/h
 • snímač prietoku v druhej triede presnosti podľa normy PN-EN-1434
 • elektronická detekcia otáčania rotora - úplná odolnosť voči silným magnetickým poliam
 • široké možnosti komunikácie, okrem iného M-Bus, rádio, impulzný výstup, možnosť pripojenia 4 ďalších zariadení (4 dodatočné impulzné vstupy)
 • veľký archív nameraných dát nastaviteľných užívateľom
 • archív poruchových situácií

Použitie

Merač tepla ELF je určený na meranie spotreby tepelnej energie z tepelných sietí malých budov, ako sú byty alebo rodinné domy, a pod. ELF môže fungovať aj ako súčasť vzdialených systémov automatického diaľkového odpočítania údajov.

Funkcie merača tepla

 • zobrazenie aktuálnych hodnôt: spotreba tepla, objem vody, teplota prívodu a spiatočky, napájanie, okamžitý prietok, stavy impulzných vstupov (dodatočné objemy vodomerov), chybové kódy, reálny čas.
 • zobrazenie priemeru dát - spriemerovanie časového úseku nastaveného užívateľom s možnosťou nastavenia každých 15, 30, 45 alebo 60 minút.
 • dátový archív v 4 časových cykloch. V každom cykle po uplynutí daného času sú aktuálne údaje postupované do archívu (z pamäte RAM do trvalej pamäte FLASH). Cykly 1 a 2 majú interval záznamu nastaviteľný v minútach počnúc od 1 do 1440 (24h). Cykly 3 a 4 sú štrukturálne definované ako mesačné a ročné. Údaje z evidencie cyklu 1 a 2 možno odčítať len elektronicky, mesačné a ročné údaje je možné odčítať priamo z displeja.
 • archív poruchových situácií - zobrazovanie a mazanie poruchových situácií (elektronické odčítanie).
 • zobrazenie konfiguračných dát, ktoré môžu byť nastavené užívateľom v nemetrologickej časti.
 • autodiagnostika - detekcia a signalizácia poruchových situácií meracieho systému, ako sú napr. chybný impulz z vodomeru, poškodenie teplomeru, príliš vysoký prietok, pokles napätia batérie.

Kompatibilita s normami a ustanoveniami

 • smernica 2004/22/WE Európskeho Parlamentu a Rady Európy z 31.3.2004, týkajúca sa meracích prístrojov, najmä MI-004 merače tepla.
 • PN-EN-1434 - merače tepla, časť 1-6
 • PN-EN61000 - elektromagnetická kompatibilita, časť 2-4

Navrhnuté v súlade s požadovanými normami:

kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti.