Produkty

  • bytové vodomery
  • domové vodomery
  • priemyselné vodomery
  • merače tepla
  • predaj náhradných dielov na vodomery (bytové a priemyselné, napr. typ Woltman)

Bytové vodomery v našej ponuke sa svojou antimagnetickou odolnosťou radia medzi najlepšie na našom trhu, kde už ich základná antimagnetická odolnosť je na úrovni zvýšenej antimagnetickej odolnosti pri konkurenčných výrobkoch.

Táto zvýšená antimagnetická odolnosť je štandardom u týchto vodomerov.

Pre vodomery vybavené rádiovým odpočtom tento zaznamenáva aj akékoľvek priblíženie magnetu k vodomeru, taktiež je v pamäti zaznamenaná aj neoprávnená manipulácia (odmontovanie) s rádiovým modulom.

Všetky ponúkané vodomery majú certifikáciu podľa štandardov MID.