Produkty

Bytové vodomery v ponuke našej spoločnosti Kapex Metering s.r.o. sa svojou antimagnetickou odolnosťou radia medzi najlepšie na trhu - už ich základná antimagnetická odolnosť je na úrovni zvýšenej antimagnetickej odolnosti pri konkurenčných výrobkoch.
Vodomery vybavené rádiovým odpočtom zaznamenávajú aj akékoľvek priblíženia magnetu k vodomeru, taktiež je v pamäti zaznamenaná aj neoprávnená manipulácia s rádiovým modulom.

Naše produkty:

Všetky merače v našej ponuke sú mimoriadne presné a spoľahlivé.
Všetky ponúkané vodomery majú certifikáciu podľa štandardov MID.