Služby - Dodávka a montáž vodomerov s impulzným vysielačom a rádiovým prenosom

Čo získate výmenou vodomera za vodomer s impulzným vysielačom (prenosom) a jeho pripojenia do systému zberu dát (napr. malý PLC) s vizualizáciou na LCD displeji:

  • Okamžitá kontrola (online) spotreby zo všetkých vodomerov bez vstupu do bytu.
  • Odčítanie stavu za zúčtovacie obdobie bez vstupu do bytu.
  • Ak vodomer nie je dlhšie v prevádzke, je možné nastaviť upozornenie, že nepočíta.
  • Možnosť mesačnej a inej nastavenej spätnej kontroly.
  • Ak vybavíte vstupný domový vodomer impulzným prenosom, tak v systéme je potom možné porovnávať aj celkovú spotrebu vody so súčtom spotreby vody v jednotlivých bytoch (mesačne, týždenne,...)
  • Online sledovaním spotreby sa dá predísť sporom a nedorozumeniam za celé zúčtovacie obdobie.

V prípade Vášho záujmu môžeme dodať aj vodomery s rádiovým odpočtom.